Try Live Demo

Bu yazımızda Medya Sunucusu ve genel medya sunucusu ekosistemine kısa bir bakış yapacağız. Medya, Latincede ortam, araç anlamına gelen medium kelimesinin çoğulundan gelmiştir(1). Birçok alanda kullanılmasına karşın, hem sosyal olarak hem teknik olarak en fazla iletişim alanında bizleri karşılamaktadır. Temel olarak bilginin, çeşitli formatlarda saklanması ve büyük insan kitlelerine ulaştırılmasında kullanılan yöntem ya da cihazlar bütünüdür. Genel sınıflandırma olarak basılı (gazete, yayınlar vb.) ve dijital (sinema, radyo, televizyon vb.) şeklinde iki ana gruba ayırabiliriz. Bu blog yazısında dijital medyanın işlenmesi ve iletilmesinde rol oynayan medya sunucusundan bahsedeceğiz.

Medya Sunucusu Nedir ?

Media sunucusu nedir sorusunun cevabını vermeden önce, günümüz elektronik cihazların yaygınlaşması, internet erişim hızlarının artması ve kişilerin sosyal iletişim alışkanlıklarının değişmesi sonucu dijital medyalar arasında öncü hale gelen videonun günümüz toplam dijital iletişim trafiğinde kapladığı yer ve gelecek öngörülerinden bahsetmek gerekiyor sanırım.

Cisco VNI 2016 Aylık internet veri trafiği

Cisco VNI 2016 tarafından yayınlanan Aylık İnternet Veri Trafiği verileri ışığında hazırlanan Şekil 1 de  yer alan grafiği incelediğimizde, dünyadaki tüm akan veri arasında, video sektörünün hem günümüzde hem de gelecek öngörülerinde ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Örneğin 2016 yılı itibari ile video veri trafiği yaklaşık olarak 40 ExaByte (1 Milyon TB) iken 2020 de bunun yaklaşık olarak 110 ExaByte olacağı öngörülmektedir. Bu grafikte okunması gereken diğer önemli detay ise medyaların artış ivmesidir. Örneğin, tüm dijital medyalar artış trendinde olmasında karşın, bu artış hızı videoda gözle görülür düzeyde çok hızlıdır, bu da sonuç olarak videonun toplam veri içerisindeki payını her geçen artırmaktadır.

Medya Sunucusu Ekosistemi

Medya Sunucusu Ekosistemi

Diğer bir incelenmesi gereken nokta ise veri akışında büyük bir üstünlük kuran video pazarının yarattığı finansal ve mali yansımasıdır. Statista tarafından hazırlanan ve Şekil 2 de gösterilen finansal verilere göre 2014 yılında video pazarının büyüklüğü 7.5 milyar $ iken bunun 2020 de yaklaşık iki katına çıkarak 13.7 milyar $ olacağı öngörülmektedir. Her iki grafikte yer alan bilgiler şunu açık bir şekilde göstermektedir ki; öncelikle video sektörü olmak üzere sesli ve görüntülü yayınların hem nicelik olarak hem de nitelik olarak tüm medya arasında çok önemli bir yere sahiptir. Hem veri büyüklüğündeki hem de finansal pazardaki bu büyük artış bu ekosistemde yer alan tüm bileşenleri (içerik sağlayıcılar, reklam sektörü, donanım üreticileri, medya sunucusu pazarı vb. ) doğrudan pozitif olarak etkilemektedir.

Medya Sunucusu Kullanım Alanları Nelerdir ?

Temel manada medya sunucusu, talep edilen çözüm, sektör ya da finansal planlara göre teknik fonksiyonlarında küçük farklar olmasına karşın, sesli yada görüntülü dijital verilerin canlı ya da kayıttan, istenilen formatta ve esneklikte, yüksek talebe karşılık verebilecek şekilde talep edilen gereksinimlerde çözümler sunan ve en önemlisi alt yapı sunan yazılım ve donanım bütünüdür. Günümüz uygulamalarından örnek vermek gerekirse eğer, evlerimizde izlediğimiz dijital IP televizyon yayınlarında da, popüler video sitelerinde de, milyonlarca müşterisi olan müzik platformlarında da hatta kamera kayıtlarını kayıt eden ve işleyebilen sistemlerin dahi altyapısında medya sunucuları çalışmaktadır.

Bu başlangıç yazımızda çok fazla teknik detaya girmeden, dijital medyanın günümüz ve gelecek verilerinin ışığında ekosistem hakkında temel bilgiler verip medya sunucusunun temel düzeyde ne yaptığından bahsettik. Sonraki yazılarımızda bu ekosistemde yer alan diğer bileşenleri ve medya sunucusu özelinde teknik detayları paylaşıyor olacağız.

Kaynaklar:

Kategoriler: Makale

chatsimple